کلرید مس (II)

کلرید مس (II)

خرید به صورت گرمی
خرید ظرف پلمپ شده
استعلام

کلرید مس (II)

دسته
نمک های فلزی
کد محصول
۱۷
برند
Merck
نام انگلیسی
Copper(II) chloride
فرمول شیمیایی
CuCl₂
جرم مولکولی (g/mol)
۱۳۴/۴۵
Grade
for synthesis
نقطه ذوب (oC)
۴۹۸ decomposes
چگالی (g/cm۳)
۳/۳۹ (۲۰oC)
ظاهر
پودر
# CAS
۷۴۴۷-۳۹-۴
Catalogue Number
۸۱۸۲۴۷
لینک به شرکت سازنده
http://www.merckmillipore.com/INTL/en/product/Copper(II)-chloride,MDA_CHEM-۸۱۸۲۴۷
نام های دیگر
Copper dichloride
کلرید مس (II) با فرمول شیمیایی CuCl2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۴ است. این ترکیب جامدی با رنگ قهوه‌ای روشن است که به آرامی رطوبت را جذب کرده و فرم دو آبه آبی- سبز تشکیل می‌دهد. کلرید های مس از متداول ترین ترکیبات مس، پس از سولفات مس، هستند.
هر دو فرم بی‌آب و دو آبه به صورت طبیعی به ترتیب تحت عنوان کانی‌های بسیار کمیاب tolbachite و eriochalcite وجود دارند.

ساختار:

ترکیب شیمیایی بدون آب CuCl2 ساختار یدید کادمیوم به شکل واپیچیده را به خود می‌گیرد. در این الگو، مراکز مس هشت وجهی هستند. اکثر ترکیبات مس از شکل هندسی ایده آل هشت وجهی به علت اثر جان-تلر خارج می‌شوند، که در این مورد موضعی شدن یک الکترون اوربیتال d به داخل اوربیتال مولکولی را مشخص می‌کند که شدیداً با توجه به یک جفت لیگاند کلرید، از نوع اوربیتال‌های ضدپیوندی است. در CuCl2.2H2O مجدداً مس یک هندسه‌ی بسیار تغییر شکل یافته‌ی هشت وجهی را می‌پذیرد، به نحوی که مراکز Cu(II) توسط دو لیگاند آب و چهار لیگاند کلرید احاطه می‌شوند، که به صورت غیر متقارن به دیگر مراکز Cu متصل هستند.

خواص و واکنش‌ها:

محلول آبی تهیه شده از کلرید مس (II) بسته به میزان غلظت، دما و حضور یون‌های کلرید اضافی، می‌تواند شامل کمپلکس‌های مختلفی از مس (II) باشد. این گونه‌ها رنگ آبی ناشی از [Cu(H2O)6] دو بار مثبت و رنگ زرد یا قرمز ناشی از کمپلکس‌های هالید از فرمول [CuCl2 x] با x بار منفی را دارند.
هیدرولیز: هیدروکسید مس (II) تحت واکنش محلول‌های کلرید مس (II) با باز رسوب می‌کند:
هیدرولیز جزئی منجر به تولید اکسی‌کلرید مس Cu2Cl(OH)3 می‌شود که قارچ‌کش معروفی است.
اکسیداسیون- احیا: CuCl2 اکسنده‌ی ملایمی است و در دمای oC1000 به CuCl و Cl2 تجزیه می‌شود:
CuCl2 با فلزات مختلفی واکنش می‌دهد و فلز مس یا کلرید مس (I) تولید می‌کند. برای تبدیل کلرید مس (II) به مشتقات مس (I) می‌توان محلول آبی را با دی‌اکسید گوگرد به عنوان احیاکننده استفاده کرد:
کمپلکس‌های کئوردیناسیون: CuCl2 با HCl یا سایر ترکیبات منشأ کلرید واکنش می‌دهد و یون‌های کمپلکس ایجاد می‌کند: CuCl3 با یک بار منفی قرمز رنگ و CuCl4 با دو بار منفی سبز یا زرد رنگ. برخی از این کمپلکس‌ها در محلول آبی متبلور می‌شوند و ساختارهای مختلفی را به خود می‌گیرند.
همچنین کلرید مس (II) کمپلکس‌های کئوردیناسیون مختلفی با لیگاندهایی مانند پیریدین و اکسید تری‌فنیل‌فسفین تشکیل می‌دهد:

تهیه:

کلرید مس (II) به صورت تجاری از کلردار کردن مس تهیه می‌شود:
فلز مس توسط اسید هیدروکلریک اکسید نمی‌شود، اما بازهای شامل مس مانند هیدروکسید، اکسید ی کربنات مس (II) با اسید هیدروکلریک واکنش می‌دهند.
روش‌های غیرمستقیم و کمتر استفاده‌ شده‌ای‌ در استفاده از یون‌های مس در محلول برای تشکیل کلرید مس (II) وجود دارد. الکترولیز کلرید سدیم آبی با الکترودهای مس، فومی به رنگ قرمز-سبز تولید میکند (در کنار سایر محصولات) که می‌توان آن را جمع و تبدیل به هیدارت کرد. این روش معمولاً به علت انتشار گاز سمّی کلر و رواج فرایند معمول‌تر کلروآلکالی انجام نمی‌شود و الکترولیز، فلز مس را به یون‌های مس در محلول تبدیل می‌کند. در واقع، هر محلولی از یون‌های مس می‌تواند با اسید هیدروکلریک مخلوط شود و از طریق حذف یون‌های دیگر به کلرید مس تبدیل شود.

کاربردها:

کاتالیست مس در فرآیند واکر: یک کاربرد مهم صنعتی برای کلرید مس (II) به شکل هم‌کاتالیستی با کلرید پالادیوم (II) در فرآیند واکر است. در این فرایند، اتن (اتیلن) به اتانال با استفاده از آب و هوا تبدیل می شود .طی این واکنش، PdCl2 به Pd احیا می‌شود و CuCl2 دوباره آن را به PdCl2 اکسید می‌کند. سپس هوا CuCl رو به CuCl2 اکسید می‌کند و چرخه کامل می‌شود.
کاتالیست در تولید کلر: کلرید مس (II) به عنوان کاتالیست در فرآیندهای گوناگونی که با استفاده از اکسی‌کلریناسیون، کلر تولید می‌کنند، به کار گرفته می‌شود .
سنتز ترکیبات آلی: کلرید مس (II) دارای کاربردهای بسیار تخصصی در سنتز ترکیبات آلی است. این ترکیب کلریناسیون هیدروکربن‌های آروماتیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اغلب اوقات در حضور اکسید آلومینیوم این کار را انجام می‌دهد.


امتیاز شما
نظر شما:

محصولات مشابه