نیترات آمونیوم سریم (IV)

نیترات آمونیوم سریم (IV)

خرید به صورت گرمی
خرید ظرف پلمپ شده
استعلام

نیترات آمونیوم سریم (IV)

دسته
نمک های فلزی
کد محصول
۱۶
برند
Merck
نام انگلیسی
Ammonium cerium(IV) nitrate
فرمول شیمیایی
[(NH₄)₂[Ce(NO₃)₆)
Grade
.for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
جرم مولکولی (g/mol)
۵۴۸/۲۲
نقطه ذوب (oC)
۴۰۰
چگالی (g/cm۳)
۲/۴۹ (۲۴oC)
ظاهر
پودر
# CAS
۱۶۷۷۴-۲۱-۳
Catalogue Number
۱۰۲۲۷۶
لینک به شرکت سازنده
http://www.merckmillipore.com/INTL/en/product/Ammonium-cerium(IV)-nitrate,MDA_CHEM-۱۰۲۲۷۶
نام های دیگر
di-Ammonium-hexanitratocerate(IV), Cerium(IV) ammonium nitrate
نیترات آمونیوم سریم (CAN) یک ترکیب معدنی با فرمول NH4)2Ce(NO3)6) و شناسه پاب‌کم ۱۶۲۱۱۵۵۹ است. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای قرمز-نارنجی است. این نمک سریم در آب قابل حل است و عامل اکسنده‌ در سنتزهای آلی به شمار می‌آید و یک اکسید کننده استاندارد در آنالیزهای کمّی می‌باشد.

خواص و ساختار:

آنیون -Ce(NO3)6]2] از طریق انحلال Ce2O3 در اسید HNO3 غلیظ داغ تولید می‌شود. نمک نیترات آمونیوم سریم از آنیون [Ce(NO3)6] دو بار منفی و یک جفت یون NH4 یک‌بار مثبت تشکیل شده است. یون‌های آمونیوم در واکنش‌های اکسایشی این نمک نقشی ندارند. در آنیون هر گروه نیترات به اتم سریم به صورت دودندانه‌ای کی‌لیت شده‌ است:
یون Ce با چهار بار مثبت عامل اکسنده‌ی قوی است. نیترات آمونیوم سریم بر اساس پتانسیل اکسایش و کاهش (E0 تقریباً 1/61 V) حتی در مقایسه با کلر (E0 تقریباً 1/36 V) اکسنده‌ی قوی‌تری است. در واکنش‌های اکسایش و کاهش (Ce(IV به (Ce(III تبدیل می‌شود و این تغییر یک الکترونی منجر به تغییر رنگ محلول از نارنجی به زرد کمرنگ می‌شود.

کاربردها:

در سنتز ترکیبات آلی، نیترات آمونیوم سریم به عنوان اکسید کننده برای بسیاری از گروه‌های عاملی (الکل‌ها، فنول‌ها و اترها) و همچنین پیوندهای C-H می‌باشد.
نیترات آمونیوم سریم آلترناتیوی برای واکنش نف (Neph) فراهم می‌کند؛ مثلاً در سنتز کتوماکرولید در صورت استفاده از سایر واکنشگرها، واکنش‌های جانبی پیچیده رخ می‌دهد.
هالوژن‌دار کردن اکسایشی توسط نیترات آمونیوم سریم، به عنوان اکسنده‌ی درجا برای برم‌دار کردن بنزیلی و یددار کردن کتون‌ها، بهبود پیدا می‌کند.
معرف نیترات آمونیوم سریم با ترکیباتی که دارای گروه‌های هیدروکسیل الکلی هستند، یک کمپلکس قرمز رنگ تشکیل می دهد. جواب آزمون برای الکل‌های نوع اول، دوم و سوم که کمتر از 10 کربن دارند، مثبت است. تمام انواع گلیکول‌ها، پلی‌ال‌ها، کربوهیدرات‌ها ، هیدروکسی ‌اسیدها ، هیدروکسی آلدهیدها و هیدروکسی کتون‌ها به این آزمون پاسخ مثبت داده و تولید محلول قرمز می‌کنند. واکنش مذکور برگشت‌پذیر است به همین دلیل بعد از مدتی رنگ قرمز از بین می‌رود. مدت از بین رفتن رنگ در بیشتر موارد از نیم ساعت تجاوز می‌کند. الکل‌های چند عامله، کربوهیدرات‌ها، هیدروکسی اسیدها و هیدروکسی کتون‌ها به این تست بسیار سریع واکنش می‌دهند. می‌توان با اندازه‌گیری زمان از بین رفتن رنگ قرمز نوع الکل راشناسایی کرد. از نظر سرعت بی‌رنگ شدن الکل‌های نوع اول سریع‌تر ازنوع دوم و نوع دوم سریع‌تر از نوع سوم است. بایستی دقت کرد که تشکیل کمپلکس قرمز رنگ، یک حد واسط در اکسایش الکل‌ها توسط معرف فوق است. قسمت دوم واکنش شامل از بین رفتن رنگ قرمز و تشکیل کمپلکس بی رنگ (Ce(III است .
از نیترات آمونیوم سریم در سنتز ترکیبات هتروسیکلیک نیز استفاده می‌شود.


امتیاز شما
نظر شما:

محصولات مشابه