پیگیری سفارش
جهت پیگیری سفارش خود , لطفا کد پیگیری را وارد نماییید


توسعه تولید پلیمرهای مورد استفاده در ازدیاد برداشت نفت در شرکت Kemira

Kemira Oyj در نظر دارد 30 میلیون یورو برای توسعه تولید پلیمرهای مورد استفاده در ازدیاد برداشت نفت شیمیایی (CEOR) هزینه کند.
Pedro Materan از Kemira Oil & Gas می گوید: شرکت ما می تواند با بکارگیری پلیمرهای تولیدی به مشتریان در افزایش مدت زمان سودآوری و کارایی کمک کند.
این سرمایه گذاری، خود بخشی از هزینه 160 تا 200 میلیون یورویی است که قرار بوده در 2018 مصرف شود. ظرفیت بیشتر برای تولید قرار است در محل موجود در Botlek هلند ایجاد شود. این افزایش ظرفیت در اوایل سال 2019 عملیاتی خواهد شد.

پنج شنبه 4 آبان 1396 - 21:37:31