پیگیری سفارش
جهت پیگیری سفارش خود , لطفا کد پیگیری را وارد نماییید


عامل دار کردن متان زائد مستخرج شونده در مکان های دور افتاده

پژوهشگران MIT یک فرایند الکتروشیمیایی نوین برای تبدیل متان  به پیش ماده های متانول ابداع کرده اند که می تواند برای کاستن از فرستادن متان زائد به فلر و سوزانده شدن موثر باشد.
گروه پژوهشی اذعان دارند که این فرایند با در برداشتن کاتالیست پالادیم، با هزینه کم و در دمای پایین صورت می گیرد و می تواند به ارزش افزایی متان کمک کند.
متان موجود در گاز طبیعی که از استخراج نفت حاصل می شود، سالانه بالغ بر 150 میلیون مترمکعب بوده که از سوختن آن، 400 میلیون تن دی اکسید کربن حاصل می شود. با این که گاز طبیعی به عنوان منبع با ارزشی به شمار می رود اما فرستادن آن به فلر سبب هدر رفت ثروت می شود. فرستادن به فلر اغلب به این دلیل است که چاه های نفت در مکان های دور افتاده هستند و بدین سبب تبدیل متان به مواد باارزش تر اغلب گران در می آید.
پژوهشگران امریکایی، فرایند الکتروشیمیایی نوینی ابداع کرده اند که متان را به پیش ماده های متانول (متیل بی سولفات و متان سولفونیک اسید) تبدیل می کند. Yogesh Surendranath می گوید الکتریسیته مورد نیاز را می توان از منابع تجدیدپذیر به دست آورد.
گزارش پژوهش صورت گرفته در ACS Central Science چاپ شده است. در این گزارش ذکر شده است که فرایند مذکور شامل اکسیداسیون الکتروشیمیایی پالادیم سولفات در اسید سولفوریک غلیظ است. طی این اکسایش، گونه های پالادیم تشکیل می شوند. این کمپلکس به سرعت متان را فعال می کند تا متیل بی سولفات و متان سولفونیک اسید تولید شود.
گروه پژوهشی می گوید لازم است فرایندهای دیگری نیز برای تبدیل این پیش ماده ها به مواد مورد نظر ابداع شوند. در هر حال، فرایند حاضر درهای جدیدی در تبدیل متان به مواد باارزش تر خواهد گشود.

شنبه 29 مهر 1396 - 01:21:05