پیگیری سفارش
جهت پیگیری سفارش خود , لطفا کد پیگیری را وارد نماییید


شروع به کار واحد KOH تحت نظر شرکت INOVYN

شرکت INOVYN از اتمام ساخت واحد تولید هیدروکسید پتاسیم در بلژیک خبر داده است. اولین تولید KOH با کیفیت غشا در اولین هفته اکتبر 2017 پس از موفقیت آمیز بودن شروع بکار واحد صورت گرفته است. 
اولین تولید KOH با کیفیت غشا در اولین هفته اکتبر 2017 پس از موفقیت آمیز بودن شروع بکار واحد صورت گرفته است.
Filipe Constant یکی از مدیران Inovyn می گوید: مفتخریم به چنین جایگاه بزرگی پس از دو سال دست یافته ایم. پروژه کاملا بر اساس برنامه پیش رفته و ایمنی، سلامت و کارایی محیط زیستی در سطحی بسیار بالا قرار داشته است. این سرمایه گذاری قابل توجه نه تنها جایگاه Inovyn را در مقاوم اول تولید این ماده تثبیت می کند بلکه تعهدات شرکت برای عرضه بلند مدت KOH به مشتریان تداوم خواهد داشت.
واحد تولیدی جدید Inovyn از آخرین فن آوری غشایی استفاده می کند. در این واحد 155000 تن بر سال KOH به همراه 100000 تن بر سال کلر تولید می شود.

شنبه 22 مهر 1396 - 15:12:08